Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant TAZONTAetaeZONeFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 1 Deviation 994 Comments 510 Pageviews
×

Newest Deviations

[180509] [ARTWORK] Taehyung - Singularity by TAZONTAetaeZONe [180509] [ARTWORK] Taehyung - Singularity :icontazontaetaezone:TAZONTAetaeZONe 1 0

Favourites

//200518//Yeeun by tranluna12 //200518//Yeeun :icontranluna12:tranluna12 7 0 - We Dont Talk Anymore by iFaithful - We Dont Talk Anymore :iconifaithful:iFaithful 17 5 JEON SOYEON by yiilala JEON SOYEON :iconyiilala:yiilala 3 0 # mina - 180519 by Xioelgji1911 # mina - 180519 :iconxioelgji1911:Xioelgji1911 9 3 ULZZANG by AVeiii ULZZANG :iconaveiii:AVeiii 2 0 blabla by yunniejacksonyi blabla :iconyunniejacksonyi:yunniejacksonyi 21 2 [RosemaryFamily] _ SHARE RENDER _ 160518 by RoSEmARyFamILY [RosemaryFamily] _ SHARE RENDER _ 160518 :iconrosemaryfamily:RoSEmARyFamILY 14 7 16052018 Yuqi by Genjee95 16052018 Yuqi :icongenjee95:Genjee95 6 0 # vkook - 180516 by Xioelgji1911 # vkook - 180516 :iconxioelgji1911:Xioelgji1911 13 1 PACK SHARE PSD ARTWORK by xx3hanhan PACK SHARE PSD ARTWORK :iconxx3hanhan:xx3hanhan 23 17 150518 /// SUNNY by monbebe2075 150518 /// SUNNY :iconmonbebe2075:monbebe2075 3 0 / / a e s t h e t i c p a c k by btchdirectioner / / a e s t h e t i c p a c k :iconbtchdirectioner:btchdirectioner 119 11 / / o r a n g e a e s t h e t i c p a c k by btchdirectioner / / o r a n g e a e s t h e t i c p a c k :iconbtchdirectioner:btchdirectioner 129 15 [SHARE] - PACK TEXTURE 12 by VanAnh3621 [SHARE] - PACK TEXTURE 12 :iconvananh3621:VanAnh3621 111 33 // Grunge Texture Pack by btchdirectioner // Grunge Texture Pack :iconbtchdirectioner:btchdirectioner 85 19 Oh Lord by longcak Oh Lord :iconlongcak:longcak 5 2

Groups

This user is not currently part of any groups.

Activity


[180509] [ARTWORK] Taehyung - Singularity
180509 - 1st arttttttt yayyyyyy

Toi chưa thi xong đâu mà thèm des quá hem chịu nổi nữa rồi. Thấy art các bạn đẹp dữ dội là toi lại không kiềm lòng được hì hục cả buổi tối :((((

Toii đang des ảnh này thì bị Big Hit tung ảnh concept đó huhu Vẫn chưa vượt qua được mấy tấm sexy~ của Jimin và cả cái khuyên môi của cậu nhà =))))

Toi thích Kim Taehyung của Singularity lắm lắm lắmmmmm

Link fullsize: imgur.com/a/nIf6ah3

Credits: Big Hit Entertainment, www.facebook.com/flyin…, wildfireresources, Siguo, minsooyi0711

WATCH & +fav me if u like 

Heart 
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

TAZONTAetaeZONe's Profile Picture
TAZONTAetaeZONe
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconrosezeep:
Rosezeep Featured By Owner May 10, 2017  Student Interface Designer
Thanks for the W Hug Have fun! <3
Reply